Zoekvoorbeeld: "Bank" "Sparen" "Lenen" "Verzekeren" "ING" "DSB Bank" "Rabobank"
GoogleTip: Sparen rente, beleggen rendement. Bij beleggen is het rendement nooit te voorspellen, bij sparen weet je exact wat je krijgt. Raadpleeg regelmatig de overzichten met aanbieders en spaarrentes om uw rendement op sparen te verhogen!
Tip: Hoge rente sparen? Of beter de hoogste spaarrente? Lees altijd goed de voorwaarden van aanbieders met hoge rente!
Tip: De rente spaardeposito is meestal hoger dan bijvoorbeeld de rente internetsparen. Profiteer van deze hogere rente. Sparen deposito kan al door je spaargeld 1 maand vast te zetten!
Spaarrente TOP 10 volgens FX dot nl added *19 mei 2010

LeasPlan Bank 2,54% - Spaarrente o.b.v. € 10.000
ASN Bank 2,40% - Spaarrente o.b.v. € 10.000
REAAL 2,40% - Spaarrente o.b.v. € 10.000
SNS Bank 2,40% - Spaarrente o.b.v. € 10.000
SNS Regio Bank 2,40% - Spaarrente o.b.v. € 10.000
Mon@you 2,30% - Spaarrente o.b.v. € 10.000
ANADOLUBANK 2,30% - Spaarrente o.b.v. € 10.000
NIBC Direct 2,25% - Spaarrente o.b.v. € 10.000
TEB 2,25% - Spaarrente o.b.v. € 10.000
YapiKredi 2,25% - Spaarrente o.b.v. € 10.000

Welke acht banken geven de hoogste spaarrente?
Wie internet na snuffelt, komt momenteel tot 8 Nederlandse banken, die de hoogste spaarrente geven en daarmee aan de top staan. Ik kan het lijstje natuurlijk langer maken, maar navenant lager wordt bij een dergelijke bank de spaarrente:

1. Aegon Eigen stijl sparen: 3,75%
2. MoneYou: 3,5%
3. NIBC: 3,3%
4. Delta Lloyd Bank: 3,2%
5. De Hypotheker: 3,2%
6. ORHA Bank: 3,2%
7. PGGM: 3,1%
8. DSB Bank: 3% of 3,3%

Lees artikel >

Hoogste Percentages (geactualiseerd: 23 september 2009)


Spaarrentes internetsparen top 10 - Zonder voorwaarden
3.50% Aegon Eigen Stijl Sparen
3.30% NIBC Direct
3.20% TEB Ster Spaarrekening
3.10% Anadolubank Alfa Spaarrekening
3.00% MoneYou
3.00% Garantibank Gouden Internet Rekening
3.00% Argenta Internet Spaarrekening
3.05% Allianz Internetrekening
2.90% Garantibank Gouden Klaver Rekening
2.80% DSB Bank Internet Spaarrekening

Bron: spaarrentes blog

Sparen
Het apart zetten van een deel van het geld dat je niet direct nodig hebt.

(Een deel van het inkomen opzijleggen om een financiële reserve te vormen, bijvoorbeeld door middel van een spaarpot, spaarrekening of spaardeposito.)

Berekenen: Sparen en Beleggen !

......................................................................................................

Lening
Een lening is geld dat door een persoon of instelling aan een andere persoon of instelling wordt verstrekt. De bedoeling is dat het geld op termijn wordt terugbetaald (afgelost). Leningen worden meestal verstrekt door banken. Banken hebben de beschikking over geld dat door anderen bij hun in bewaring gegeven is. Die personen willen daar graag rente over ontvangen. De bank kan die rente vergoeden als de bank rendement op het in bewaring gegeven geld kan bereiken. Dit kan de bank doen door het geld te beleggen, of door het uit te lenen.

Er bestaan verschillende soorten leningen:

  • Hypotheek. De bank leent het geld aan iemand die een huis koopt. Die persoon betaalt rente aan de bank. Als onderpand dient het huis.

  • Persoonlijke lening. Een lening aan een persoon om andere zaken dan een woning aan te schaffen. Omdat het risico hiervoor groter is, aangezien een onderpand ontbreekt, zal de rente over een persoonlijke lening hoger zijn dan de hypotheekrente.

  • Achtergestelde lening. Een lening, vooral door bedrijven aangegaan, die slechts terugbetaald zal worden als de andere schuldeisers (inclusief de gewone leningen) eerst uitbetaald zijn. Dit verhoogt het risico, en dus is de rente ook hoger.

  • Doorlopend krediet. Hierbij ligt het bedrag niet vast, maar kan in functie van de noden van de ontlener opgenomen en terugbetaald worden.

  • Overbruggingskrediet. Typisch hierbij is dat het een beperkte periode in de tijd moet overbruggen, bv. de tijd tussen de aankoop van een nieuwe woning, die dus eerst betaald moet worden, en de verkoop van de andere woning, waarvan de eigenaar dus pas later het geld van kan krijgen, om het overbruggingskrediet terug te betalen. Vaak wordt hierbij gebruikgemaakt van een hypothecair mandaat.

Bron: Wikipedia

Berekenen: geld lenen, lening, financiering !
Berekeningen - wonen, huis kopen & hypotheek !

......................................................................................................

Verzekering
Een verzekering of assurantie is een overeenkomst tussen een verzekeringsmaatschappij en een verzekeringnemer. Met een verzekering poogt de verzekerde een risico af te dekken dat hij zelf niet kan of wil dragen lees meer.

......................................................................................................

*Doorlopend krediet
Bij een doorlopend krediet kunt u geld lenen, totdat u uw maximaal te besteden bedrag bereikt heeft. Minder geld lenen is ook mogelijk. Dit bedrag wordt ook wel de kredietlimiet genoemd. Deze vorm van lenen is erg handig als u niet meteen al het geld wilt lenen, bijvoorbeeld bij de verbouwing van uw huis. Hierbij weet u vaak niet de precieze kosten en met deze vorm van lenen hoeft u dus niet een van tevoren genoemd bedrag te lenen. Vaak bent u met deze vorm van lenen minder kwijt aan rente dan bij andere soorten leningen. U betaalt een vast bedrag aan rente en aan aflossing, maar het ligt aan de hoogte van de rente welk deel terugbetaling van het geleende bedrag is en welk deel rente is. De hoogte van de rente staat namelijk niet vast en kan dus veranderen naarmate de jaren verstrijken. U weet van tevoren dus niet wanneer u klaar bent met terugbetalen.

......................................................................................................

Huurkoop
Een Huurkoop is een kredietvorm. De intentie hiervan is de eigendomsoverdracht van een goed – de koop – maar vormelijk gaat het om huur. Dat betekent dat de kredietverstrekker een duurzaam goed, voor een bepaalde periode ter beschikking stelt van een kredietnemer, tegen betaling van een periodieke vergoeding, de huur. Die huur wordt berekend op zodanige wijze dat aan het einde van de periode de koop doorgaat.

Huurkoop verschilt van lease door het feit dat de eigendomsoverdracht aan het einde van het traject van rechtswege gebeurt en dus niet optioneel is.
Huurkoop verschilt van koop op afbetaling door het feit dat de eigendomsoverdracht pas overgaat op de huurkoper aan het einde van de periode.

Een variant is een huurkoopcontract waarbij de huurkoper op elk ogenblik in het traject de koopoptie kan uitoefenen tegen vooraf bepaalde voorwaarden (namelijk de verrekening van de betaalde huur als deel van de koopprijs).

Het voordeel voor de kredietverstrekker is dat het goed de factor een zakelijke borgstelling blijft vormen voor de uitoefening van het contract. Komt de huurkoper zijn verplichtingen niet na dan kan de huurverkoper zijn eigendomsrecht laten gelden en de koper het verder genot van het goed ontzeggen (wat niet wil zeggen dat er dan eventueel geen schadevergoeding moet betaald worden).

Het voordeel voor de huurkoper is dat door het verminderde risico aan de kant van de verkoper, het krediet goedkoper is, en dat bij niet-naleving van de huurkoopverplichting enkel het voorwerp borg staat. Bij een koop-op-afbetaling kan de verkoper tot beslagleggingen overgaan (in de eerste plaats op de inkomsten, indien nodig ook op goederen).

Huurkoop is derhalve een constructie die vooral goederen tot voorwerp heeft met een lange tot zeer lange levensduur.
......................................................................................................
Leasen
Producten leasen gebeurt tegenwoordig steeds vaker. U betaalt dan een aantal jaren een vast bedrag per week of per maand. Er zijn twee vormen van leasen: financiele leasing en operationele leasing. Financiele leasing lijkt veel op huurkoop en is mogelijk voor bijvoorbeeld keukens, parket, tuinen e.d. Meestal worden bepalingen over onderhoud, garantie e.d. in de leaseovereenkomst opgenomen. In veel gevallen kan aan het eind van de leaseperiode gebruik worden gemaakt van een koopoptie tegen een symbolisch bedrag. Pas als u het bedrag van de koopoptie hebt betaald, bent u eigenaar van het artikel. Als u de aflossing niet meer kunt opbrengen, en u heeft nog geen 75% van uw schuld afbetaald, kan de leasemaatschappij het artikel opeisen. De rente die u bij financiele leasing betaalt, is aftrekbaar voor de belasting. Dat is niet het geval bij operationele leasing dat veel op huren lijkt. Na afloop van het contract bent u bij operationele leasing geen eigenaar van het artikel. Eventueel kan het artikel wel gekocht worden. Voordat u een leaseovereenkomst sluit, is het raadzaam een vergelijking te maken met een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. Betrek daarbij de rente die u moet betalen en alle overige voorwaarden van de verschillende financieringsvormen.